Kde začít

Kde začít

Každé okresní město bude mít na svém území dvě nebo tři památky na sociální demokracii a dělnického hnutí z desetiletí před první světovou válkou. Půjde o místní Lidový nebo Dělnický dům nebo hospodský či restaurační sál, kde se sociální demokraté scházeli. Často ten sál bude v hostinci mimo centrum města, za řekou nebo v lesoparku. To proto, že v centrech měst bylo více policejního dohledu a že dělnici bydleli spíše na okrajích měst – u továren.

Sociální demokraté ve vašem městě také pravděpodobně vydávali noviny a ty měly někde svou redakci. Možná to bylo v Lidovém domě, ale možná také ne. Dobré je také vědět, že Lidové domy nezakládala jen sociální demokracie, ale i lidovci. Ne každý Lidový dům je tak památkou sociálně demokratického hnutí.

Pravděpodobně ve vašem městě působila pobočka sociálně demokratické Velkonákupní společnosti družstev. A ta vydávala své výroční zprávy a nejspíše měla i nějakou reklamu s uvedením své adresy v místním tisku.

Nějaký sociální demokrat byl ve vašem městě za první nebo třetí republiky nejspíše zvolen do místního zastupitelstva, možná byl i starostou, a pak možná budete schopni dohledat, kde bydlel, případně, kde byl anebo je pohřben.

Souborný katalog České republiky nabízí desítky sociálně demokratických časopisů s celostátní i regionální působností: Budujeme a Český Cheb pro poválečné západní Čechy, Hlasy ze severu a Obzor českého východu pro severní a východní Čechy před první světovou válkou, Západočeského posla lidu ještě z devatenáctého století. Všechny tyto časopisy měly někde své redakce a na jejich stránkách najdete jistě i pozvánky na stranické schůze a veřejné akce s uvedenou adresou.

Pokud někde existovaly sociálně demokratické spolky, možná po nich najdete stopu v místním archivu. Pro začátek pátrání lze často využít informační časopisy jednotlivých měst, které často mají svou historickou rubriku, anebo weby připravované např. zájemci o architekturu (příkladem budiž internetová Encyklopedie Rokycan).

Cennou pomocí vám mohou být diplomové a další kvalifikační práce studentů vysokých škol. Řada z nich je dnes dostupná mj. na webu Theses, ale i jednotlivě např. na webech brněnské Masarykovy univerzity (zde) nebo pražské Karlovy univerzity (zde).

Velmi uvítáme vaši spolupráci, ať už za využití formuláře na této stránce anebo na e-mailu historie[o]masarykovaakademie.cz. Pro vytvoření záznamu na webu lidovedomy.cz je potřeba nejméně jedna fotografie místa (ale mohou být i dvě nebo tři), nadpis vystihující historický význam místa pro sociálně demokratické a dělnické hnutí a popisek v rozsahu tří až deseti vět.

Vložte místo